Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)
Πρόσωπα - Έργα
Ελληνική μουσική
Συλλογές της Βιβλιοθήκης
Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες
Εθνομουσικολογία
'Αλλες τέχνες

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)| Ελληνική μουσική|
Επιλογή Βιβλιογραφίας για την Αρχαία Ελληνική Μουσική

Το αντικείμενο της μουσικής του Ελληνο-Ρωμαϊκού κόσμου αντιμετωπίστηκε εξ αρχής ως προνομιακό, στο πλαίσιο της πολιτικής προσκτήσεων της Βιβλιοθήκης μας.

Παράλληλα, κατεβλήθη η φροντίδα, ώστε οι εξειδικευμένοι περί τη μουσική τίτλοι να πλαισιώνονται από βιβλία συγγενών επιστημών αρχαιογνωσίας, όπως της φιλολογίας (τα κείμενα στις εκδόσεις Οξφόρδης και Teubner, μελέτες για το δράμα, τη Μετρική κ.ά.), της ιστορίας, της ιστορίας της φιλοσοφίας κ.λπ., καθώς και από σχετικά έργα αναφοράς, όπως: η Εγκυκλοπαίδεια Pauly-Wyssowa στην πλήρη (σε microfiches) και στη συντομευμένη της (5 τόμοι) μορφή· το Lexicon Iconographicum Mythologiae Classicae (18 τόμοι)· ο Thesaurus Linguae Grecae (CD-ROM)· το λεξικό Liddell-Scott και πολλά εξειδικευμένα κατά συγγραφείς λεξικά (π.χ. Index Aeschyleus κ.ά.)· το λεξικό ‘mediae et infimae latinitatis’ του Du Cange (microfiches)· ολόκληρη η Patrologia του Migne, λατινική και ελληνική (microfiches), κ.λπ. Σημαντική είναι επίσης η συλλογή της Βιβλιοθήκης με αντικείμενο την Αρχαία Τέχνη.

Θέτοντας στη διάθεση του ενδιαφερόμενου χρήστη αυτό το υλικό, πιστεύουμε ότι ανταποκρινόμαστε στο απαράβλεπτο αίτημα διεπιστημονικότητας, το οποίο θέτει οποιαδήποτε σοβαρή μελέτη του Αρχαιο-ελληνικού μουσικού φαινομένου, και ότι προσφέρουμε στον ενδιαφερόμενο μια επιπλέον πολύτιμη υπηρεσία.

Ο παρών σχολιασμένος κατάλογος προσφέρει μια επιλογή των σημαντικότερων από τους τίτλους τους σχετικούς με την Αρχαία Ελληνική Μουσική (ΑΕΜ) από τη συλλογή της Μεγάλης Μουσικής Βιβλιοθήκης της Ελλάδος Λίλιαν Βουδούρη. Προτρέπουμε το χρήστη να απευθυνθεί στο ειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης για οποιαδήποτε ερώτημα σχετικά με τους παρουσιαζόμενους τίτλους, αλλά και σχετικά με τον μεγάλο αριθμό από τα βιβλία με αντικείμενο την ΑΕΜ, αλλά και συναφή αντικείμενα, τα οποία δεν περιλήφθηκαν στην επιλογή που ακολουθεί.

Πάνος Βλαγκόπουλος
[pvlag@megaron.gr]

[τελευταία ενημέρωση: 1 Οκτωβρίου 2004]

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή