Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες|
Ενδιαφέρουσες Ιστοσελίδες
Βρέθηκαν 8 εγγραφές
A/A ΤΙΤΛΟΣ
1WFIMC: World Federation of International Music Competitions   >>
Ιστοσελίδα της Παγκόσμιας Ένωσης Διεθνών Μουσικών Διαγωνισμών. Οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες παρέχουν πληροφορίες για καλλιτέχνες και διαγωνισμούς μέσω βά ....
2Forthcoming conferences in music   >>
Χρονολογικός κατάλογος παρελθόντων και μελλοντικών μουσικολογικών συνεδρίων με πληροφορίες για το αναλυτικό τους πρόγραμμα. Ο κατάλογος υποστηρίζεται ....
3Liszt select: Music   >>
Εκτενής θεματικός κατάλογος αλλά και μηχανή αναζήτησης για ηλεκτρονικές λίστες αλληλογραφίας και ομάδες συζήτησης που σχετίζονται με τη μουσική.
4Tarptautiniai konkursai Europoje   >>
Οδηγός διεθνών μουσικών διαγωνισμών που διεξάγονται στην Ευρώπη, ταξινομημένος ανά χώρα. Ο κατάλογος παρέχει σύντομες περιγραφές και στοιχεία επικοινω ....
5classical music email list directory   >>
Κατάλογος με ηλεκτρονικές λίστες αλληλογραφίας που σχετίζονται με την κλασική μουσική. Κάθε λίστα συνοδεύεται από σύντομη περιγραφή και τις βασικές εν ....
6CTI music: A list of musical discussion lists   >>
Αλφαβητικό ευρετήριο με ηλεκτρονικές λίστες αλληλογραφίας σχετικές με τη μουσική. Κάθε λήμμα συνοδεύεται από γενικές πληροφορίες για τη λίστα, την ηλε ....
7RISM home page   >>
Επίσημη ιστοσελίδα του πλέον εκτενούς και περιεκτικού μουσικού βιβλιογραφικού ερευνητικού προγράμματος το οποίο στοχεύει να εντοπίσει και να περιγράψ ....
8Music Instruction Software   >>
Περιλαμβάνει εκπαιδευτικό λογισμικό υλικό για καθηγητές και σπουδαστές μουσικής, πάνω σε θέματα μουσικής ανάγνωσης, μουσικής θεωρίας, ακουστικής εξάσκ ....
Συμβουλές για την αναζήτηση
   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή