Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)
Πρόσωπα - Έργα
Ελληνική μουσική
Συλλογές της Βιβλιοθήκης
Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες
Εθνομουσικολογία
'Αλλες τέχνες

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)| Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες|
Ανανέωση βιβλιογραφιών για τη Μουσικοθεραπεία, τη Μουσική Εκπαίδευση και τα Δημοτικά Τραγούδια

Αυτόν τον μήνα παρουσιάζουμε ανανεωμένες και εμπλουτισμένες με καινούριο υλικό τρεις από τις βιβλιογραφίες που υπάρχουν στο Τετράδιο στην κατηγορία Ειδικά Θέματα. Αναλυτικά, στην βιβλιογραφία για την Μουσικοθεραπεία επιχειρούμε να παρουσιάσουμε τόσο τα νεοαποκτηθέντα βιβλία από την εποχή της έκδοσης της πρώτης μορφής της βιβλιογραφίας, τόσο και ορισμένα βιβλία που είχαν παραλειφθεί, στοχεύοντας έτσι σε μια πιο ολοκληρωμένη κάλυψη του συγκεκριμένου θέματος. Στην βιβλιογραφία για την Μουσική Εκπαίδευση παρουσιάζονται τόσο οι καινούριες παραλαβές τίτλων στη συλλογή της βιβλιοθήκης, όσο και καινούριες πιο εμπλουτισμένες κατηγορίες, όπως εκείνη του Οπτικοακουστικού υλικού όπου προστίθεται η κατηγορία των DVDs. Ο αναγνώστης επίσης θα παρατηρήσει οτι η συλλογή των παιδικών βιβλίων (των βιβλίων που απευθύνονται κυρίως σε ηλικίες 7-10 ετών) εμπλουτίζεται με ενδιαφέρουσες εκδόσεις με εκπαιδευτικό αλλά και ευχάριστο μουσικό περιεχόμενο. Τέλος στην βιβλιογραφία για τα Δημοτικά Τραγούδια όλες οι κατηγορίες και οι υποκατηγορίες έχουν εμπλουτιστεί. Ο αναγνώστης, ανάλογα με την πληροφορία που αναζητά, μπορεί να ανατρέξει στην σχετική κατηγορία ή υποκατηγορία και να εντοπίσει τα βιβλία που παρέχουν υλικό για την έρευνά του. Στόχος μας είναι η πιο συχνή ανανέωση των βιβλιογραφιών, δηλ. περίπου μια φορά τον χρόνο.

Πρέπει επίσης να επισημάνουμε οτι οι βιβλιογραφίες σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστούν τον ηλεκτρονικό κατάλογο της βιβλιοθήκης, αλλά αντιθέτως τον συμπληρώνουν, προβάλλοντας στον αναγνώστη μια πιο συγκεντρωτική εικόνα ενός μέρους από το υλικό της βιβλιοθήκης.


Μαρίνα Νικολακοπούλου
Αθήνα, 30 Μαΐου 2006

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή