Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)
Πρόσωπα - Έργα
Ελληνική μουσική
Συλλογές της Βιβλιοθήκης
Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες
Εθνομουσικολογία
'Αλλες τέχνες

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)| Συλλογές της Βιβλιοθήκης|
Υπηρεσίες από απόσταση και ηλεκτρονικές πηγές στη Μουσική Βιβλιοθήκη Λίλιαν Βουδούρη

Υπηρεσίες από απόσταση μέσω ιστοσελίδας  | Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον χώρο της Βιβλιοθήκης

Υπηρεσίες από απόσταση μέσω ιστοσελίδας

Κύριο μέλημα της Βιβλιοθήκης, από την ίδρυσή της το 1995, υπήρξε η διοχέτευση του πλούσιου υλικού της σε όλη την ελληνική περιφέρεια, γεγονός που μπορούσε να γίνει πραγματικότητα μόνο μέσω της ηλεκτρονικής οδού. Έτσι, υπήρξε μία από τις πρώτες Βιβλιοθήκες που εμφανίστηκαν στο διαδίκτυο. Το 2002, όταν πια η Βιβλιοθήκη είχε αφουγκραστεί τις ανάγκες των αναγνωστών της και οι νέες τεχνολογίες του διαδικτύου μπορούσαν πλέον να τις ικανοποιήσουν, η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης απέκτησε σύγχρονη και ευέλικτη εμφάνιση και έκανε διαθέσιμο στο διαδίκτυο έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών. Μάλιστα, η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης σχεδιάστηκε και σε αγγλική έκδοση λειτουργώντας ως όχημα για την πληροφόρηση περί της ελληνικής μουσικής και πέρα από τα σύνορα της Ελλάδας.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται μέσω της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης από απόσταση έχουν δημιουργηθεί και επιμεληθεί από το επιστημονικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης, βιβλιοθηκονόμους, μουσικολόγους και μουσικούς βιβλιοθηκονόμους. Οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας, όπου περιλαμβάνονται Κατάλογοι, Βάσεις Δεδομένων, Αθρογραφία και Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση, συνοψίζονται στις εξής:

Κατάλογος

Στους 55.000 τίτλους (αριθμός που συνεχώς μεγαλώνει) περιλαμβάνονται όλα τα είδη υλικού της Βιβλιοθήκης: βιβλία, παρτιτούρες, περιοδικά, οπτικοακουστικό και σπάνιο υλικό. Επιλεγμένοι τίτλοι συνοδεύονται από φωτογραφίες και εκτενείς περιλήψεις που υπογράφονται από επιστημονικούς συνεργάτες της Βιβλιοθήκης. Για την καταλογογράφηση και την ευρετηρίαση του υλικού της η Βιβλιοθήκη χρησιμοποιεί το πληροφοριακό σύστημα της Dynix. Horizon.

Προσκτήσεις

Η ηλεκτρονική αυτή βάση περιέχει όλο το υλικό που διαθέτει η Βιβλιοθήκη ακόμα και αυτό που δεν έχει καταλογογραφηθεί. Κάθε φορά που ένα νέο απόκτημα φτάνει στη Βιβλιοθήκη, και πριν αυτό περάσει από τη διαδικασία της καταλογογράφησης, γίνεται μια προσωρινή καταγραφή του στη βάση Προσκτήσεις. Σε καμία περίπτωση η βάση αυτή δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον Κατάλογο της Βιβλιοθήκης, αφού δεν έχει τις ίδιες δυνατότητες αναζήτησης και οι εγγραφές, λόγω της προσωρινής τους φύσης είναι αρκετά σύντομες (short title list). Μπορεί όμως να χρησιμοποιηθεί δευτερευόντως και συμπληρωματικά, προκειμένου να εξυπηρετήσει τον αναγνώστη που θέλει να έχει μια συνολική εικόνα της συλλογής της Βιβλιοθήκης.

Εργογραφία

Βάση δεδομένων που αναπτύχθηκε από το επιστημονικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης και προσφέρει τον πλήρη κατάλογο έργων 150 περίπου επιλεγμένων ξένων και ελλήνων συνθετών. Προσφέρει επίσης ενημέρωση για την διαθεσιμότητα των έργων αυτών (σε παρτιτούρες) στη Βιβλιοθήκη.

Αρχείο Ελληνικής Μουσικής

Δημιουργήθηκε για να καλύψει την επιτακτική ανάγκη σύστασης ενός φορέα ειδικού στη συγκέντρωση υλικού σχετικά με την Ελληνική μουσική ώστε να αποτελέσει μια δεξαμενή πληροφοριών, ένα κέντρο μελέτης και πληροφόρησης για αυτή. Το τμήμα αυτό της Βιβλιοθήκης συγκεντρώνει, επεξεργάζεται και τεκμηριώνει κάθε είδους υλικό, το οποίο έχει σχέση με την Ελληνική μουσική. Με την τριπλή του υπόσταση, αρχειακή, ερευνητική και εκπαιδευτική, έχει απώτερο σκοπό να αποτελέσει το κέντρο για τη διάσωση, διαφύλαξη και μελέτη της Ελληνικής μουσικής. Η συλλογή, η οποία εμπλουτίζεται καθημερινά, περιλαμβάνει σύγχρονες και παλαιές εκδόσεις σχετικά με την αρχαία, βυζαντινή, δημοτική και έντεχνη ελληνική μουσική, σπάνια έργα από διάφορες συλλογές από την Ελλάδα και το εξωτερικό καθώς και αρχεία Ελλήνων συνθετών, όπως ο Μίκης Θεοδωράκης, ο Αιμίλιος Ριάδης, ο Γεώργιος Πονηρίδης κ.ά.. Στο πλαίσιο του Αρχείου Ελληνικής Μουσικής παρέχονται δύο βάσεις δεδομένων:

Προγράμματα Συναυλιών
Τα καταγεγραμμένα και εύκολα αναζητήσιμα 1.800 προγράμματα της Βιβλιοθήκης καλύπτουν μουσικές δραστηριότητες από το 1882 μέχρι το 2006 κυρίως από την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη.

Ελληνικά Τραγούδια (1870-1960) 
Η μοναδική στο είδος της συλλογή ελληνικών τραγουδιών της Βιβλιοθήκης καλύπτει ένα ευρύ φάσμα του ελληνικού τραγουδιού (1870-1960) τόσο στη λόγια όσο και στη λαϊκότερη μουσική του έκφραση (ελαφρό τραγούδι). Αριθμεί περίπου 5.200 τίτλους τραγουδιών, αναζητήσιμων στη βάση δεδομένων.

Ερευνητικά και Εκπαιδευτικά Προγράμματα

Στην ενότητα αυτή περιλαμβάνονται δύο ηλεκτρονικές υπηρεσίες:


Ερευνητικό Πρόγραμμα Θράκη
Περιλαμβάνει επεξεργασμένο πρωτογενές υλικό που συγκεντρώθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος «Καταγραφή, μελέτη και προβολή της μουσικοχορευτικής παράδοσης της Ελλάδος» με πεδίο έρευνας τη Θράκη.

Διαλέξεις
Παρέχονται ψηφιοποιημένα πλήρη κείμενα, περιλήψεις και βιογραφικά των ομιλητών από τη σειρά των ετήσιων διαλέξεων που διοργανώνει η Βιβλιοθήκη, ήδη από το 2000. Το υλικό αυτό υπάρχει και καταχωρημένο στη συλλογή της Βιβλιοθήκης, σε έντυπη μορφή και σε αρχείο ήχου.

Τετράδιο

Ηλεκτρονικό περιοδικό όπου φιλοξενούνται εκτενή άρθρα μουσικολογικού και ευρύτερα μουσικού ενδιαφέροντος. Οι συγγραφείς των κειμένων (επιστημονικό προσωπικό της Βιβλιοθήκης, αλλά και εξωτερικοί συνεργάτες) επιδιώκουν να προσεγγίσουν μουσικολογικά θέματα με εύληπτο τρόπο και σε πολλές περιπτώσεις άρθρων να καταστήσουν γνωστές τις συλλογές της Βιβλιοθήκης σε ένα ευρύτερο κοινό.

Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη

Στην στήλη αυτή ο επισκέπτης μπορεί να έχει άμεση ηλεκτρονική επαφή με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης μέσω τριών υπηρεσιών: 

Ερωτήσεις
Προκειμένου να υποστηρίξει το διδακτικό και ερευνητικό έργο των απομακρυσμένων χρηστών της, η Βιβλιοθήκη απαντάει σε ερωτήματα των ηλεκτρονικών επισκεπτών της για θέματα γύρω από τη μουσική. Τις ερωτήσεις επεξεργάζεται το εξειδικευμένο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και απαντά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πρόκειται για μια υπηρεσία επιστημονικής πληροφόρησης στα πρότυπα του Ask A Librarian.

Ενημερωτικό Φυλλάδιο (newsletter)
Η Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας Λίλιαν Βουδούρη ενημερώνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους αναγνώστες της για τα νέα της, τις δραστηριότητές της και τα νέα της αποκτήματα.

E-mail
Η Βιβλιοθήκη δέχεται e-mails με σχόλια και προτάσεις από τους ηλεκτρονικούς επισκέπτες της.


Links

Η ιστοσελίδα της Βιβλιοθήκης προσφέρει τέλος μηχανή αναζήτησης και θεματική παρουσίαση επιλεγμένων ελληνικών και ξένων ιστοσελίδων με θέμα τη μουσική. Η παρουσίαση κάθε ιστοσελίδας γίνεται με σχετικά σχόλια από το προσωπικό της Βιβλιοθήκης.

 

Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες στον χώρο της Βιβλιοθήκης

 Δεδομένου ότι κρίνεται απαραίτητο οι επισκέπτες στον χώρο της Βιβλιοθήκης να έχουν άμεση και εύκολη πρόσβαση σε όλες τις ηλεκτρονικές πηγές της, όλοι οι υπολογιστές που προορίζονται για τους αναγνώστες φέρουν το ειδικό interface της Βιβλιοθήκης, όπου συγκεντρώνονται όλες οι ηλεκτρονικές υπηρεσίες της Βιβλιοθήκης χωρισμένες ανά θεματικές κατηγορίες: Κατάλογοι Βιβλιοθήκης, Μουσικές βάσεις δεδομένων, 'Aλλες Βάσεις Δεδομένων, Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες, Ψηφιακές Παρτιτούρες.

Στις υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνονται φυσικά όλες οι υπηρεσίες της ιστοσελίδας της Βιβλιοθήκης, και επιπλέον ένας μεγάλος αριθμός επιστημονικών βάσεων δεδομένων, μουσικολογικού κυρίως ενδιαφέροντος. Οι βάσεις αυτές μπορούν να διαχωριστούν στα παρακάτω είδη, ενώ παράλληλα γίνεται αναφορά στις σημαντικότερες από αυτές.

 

Συνδρομητικές Βάσεις Δεδομένων

Grove Music Online

Το εγκυρότερο μουσικό λεξικό στην αγγλική γλώσσα, το New Grove Dictionary of Music and Musicians, διατίθεται, πέραν της έντυπης, και σε ψηφιακή μορφή. Βιογραφικά στοιχεία, κατάλογοι έργων, επιλεγμένες παρτιτούρες και μουσικά αποσπάσματα.

International Index to Music Periodicals

On-line βάση που περιλαμβάνει τίτλους άρθρων από 400 μουσικά περιοδικά για 80 από τα οποία υπάρχουν τα πλήρη κείμενα. Περιέχει συνολικά 400.000 εγγραφές, από το 1874 έως σήμερα. Καλύπτει μεγάλο εύρος μουσικών θεμάτων όπως μουσική εκτέλεση και θεωρία, μουσική εκπαίδευση, εθνομουσικολογία, σύνθεση, μουσικό θέατρο και λαϊκή μουσική. Τα άρθρα αφορούν όλα τα είδη μουσικής, από τη μεσαιωνική μέχρι τη σύγχρονη εναλλακτική ροκ και ηλεκτρονική μουσική.

Naxos Music Library

Παρέχει πρόσβαση σε περισσότερες από 130.000 ηχογραφήσεις (8.800 CDs) της γνωστής δισκογραφικής εταιρείας Naxos καθώς και άλλων εταιρειών. Στον χρήστη δίνεται η δυνατότητα αναζήτησης με λέξεις-κλειδιά όπως το όνομα του συνθέτη, του έργου κ.λπ. ενώ μπορεί να επιλέξει και να ακούσει μόνο τα μέρη που τον ενδιαφέρουν. Η βάση ανανεώνεται μηνιαίως με καινούργιες κυκλοφορίες ενώ καλύπτονται και άλλα είδη μουσικής πέραν της κλασικής όπως η τζαζ και η έθνικ μουσική.

 

Μουσικές Βάσεις Δεδομένων

RILM Abstracts of Music Literature
Παγκόσμια μουσική βιβλιογραφική βάση δεδομένων, με πάνω από 800.000 εγγραφές για άρθρα και βιβλία απ’ όλο τον κόσμο.

UMIProquest Digital Dissertations Abstracts - Humanities Jan 1987 - Mar 1999
Περιέχονται περιλήψεις διδακτορικών διατριβών στη μουσική. Η ενημέρωση της φτάνει έως και το 1999.

Doctoral Dissertations in Musicology - Online 
Διεθνής μουσική βιβλιογραφική βάση με τίτλους μουσικολογικών διδακτορικών διατριβών απ’ όλο τον κόσμο. Η βάση διατηρείται από το Πανεπιστήμιο της Indiana.

Library of Congress Catalog
Ο κατάλογος (OPAC) της Βιβλιοθήκης του Κονγκρέσσου

RISM Musikhandschriften nach 1600
Πληροφορίες για μουσικά χειρόγραφα μετά το 1600.

Πρόγραμμα Αποδελτίωσης Ελληνικών Μουσικών περιοδικών
Αποδελτιωμένα από τη Βιβλιοθήκη ελληνικά μουσικά και άλλα περιοδικά του 20ού αιώνα.

Ελληνική Δισκογραφία
Η ελληνική δισκογραφία από το 1950 έως το 2006.

Bielefelder Katalog Klassik
Γερμανική βάση δεδομένων με θέμα τη δισκογραφία έντεχνης μουσικής.

From Don to Giovanni - Opera Database
Πληροφορίες σχετικά με όπερες, λιμπρετίστες, συνθέτες, χρονολογίες και τόπο πρώτων εκτελέσεων.

IDNV
Βάση αναζήτησης έντυπων εκδόσεων.

Oratorio Database
Αναφορές σε ορατόρια, λιμπρετίστες, συνθέτες, χρονολογίες και τόπο πρώτων εκτελέσεων.

Latin Ecclesiastical Chant (http://publish.uwo.ca/~cantus/)
Εκκλησιαστικοί ύμνοι στα λατινικά.

Digital Image Archive of Medieval Music (www.diamm.ac.uk)
Περιέχει πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή πολυφωνική μουσική του Μεσαίωνα.

OperaGlass Libretti (http://opera.stanford.edu/opera/main.html)
Ολόκληρα λιμπρέτα από όπερες καθώς επίσης και πληροφορίες για λιμπρετίστες και συνθέτες όπερας.

Web Library of Seventeen Century Music (http://aaswebsv.aas.duke.edu/wlscm)
Βάση δεδομένων που περιέχει παρτιτούρες έργων του 17ου αιώνα, η οποία εμπλουτίζεται συνεχώς

Μusic Education Resource Page (http://www.fmpweb.hsd.uvic.ca/merb/)
Μουσική βιβλιογραφική βάση δεδομένων σχετικά με την εκπαίδευση. Περιέχει στοιχεία για πάνω από 31.000 άρθρα σχετικά με την μουσική εκπαίδευση.

18th Century resources - Music (http://andromeda.rutgers.edu/~jlynch/18th/music.html)
Πύλη μέσω της οποίας ο ενδιαφερόμενος μπορεί να περιηγηθεί σε δικτυακούς τόπους σχετικά με τη μουσική του 18ου αιώνα.

Thesaurus Musicarum Latinarum (www.music.indiana.edu/tml/start.html)
Κείμενα στα λατινικά σχετικά με τη μουσική θεωρία.

Norton Online Listening Lab
Ηχητικά παραδείγματα και μουσικά κουίζ για διδασκαλία μουσικής από τον γνωστό εκδοτικό οίκο.

‘Αλλες Βάσεις Δεδομένων

British Humanities Index
Περιλήψεις άρθρων που έχουν εμφανιστεί σε Βρετανικά περιοδικά και εφημερίδες.

TES Bookfind
Πληροφορίες για βιβλία καθώς και κείμενα βιβλιοκριτικών που έχουν δημοσιευθεί στο Thames Literature Supplement (TLS).

Ulrich's On Disc - Bibliographic Database on Periodicals
Βάση δεδομένων σχετικά με μουσικά περιοδικά απ’ όλο τον κόσμο.

Βιβλιογραφία 2000
Βιβλιογραφικές εγγραφές για ελληνικά βιβλία που έχουν εκδοθεί πριν από το 2000.

Vivlionet (www.vivlionet.gr)
Βιβλιογραφική βάση που διατηρείται από το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου και στην οποία ο ενδιαφερόμενος μπορεί να βρει στοιχεία για βιβλία που έχουν εκδοθεί από το 1998 και μετά.

Lidos (Gnomon)
Γερμανική βάση δεδομένων σχετικά με πληροφορίες για τον αρχαίο κόσμο.

Thesaurus Linguae Graecae
Κείμενα ελληνικής γραμματείας από την αρχαιότητα μέχρι και το Βυζάντιο.


Λεξικά και Εγκυκλοπαίδειες

Le Petit Robert
Ηλεκτρονική έκδοση γαλλικού ερμηνευτικού λεξικού όρων.

Oxford Dictionary
Ηλεκτρονική έκδοση του αγγλικού λεξικού της Οξφόρδης.

Encyclopedia Britannica
Η ψηφιακή μορφή της εγκυκλοπαίδειας Britannica

Virginia Tech Multimedia Music Dictionary (http://www.music.vt.edu/musicdictionary/)
Online λεξικό τεχνικών μουσικών όρων που δημιουργήθηκε στο Virginia Tech Music Department.

Instrument Encyclopedia (www.si.umich.edu/chico/instrument)
Online εγκυκλοπαίδεια για τα μουσικά όργανα που αναπτύχθηκε από το University of Michigan.

Ψηφιoποιημένες Παρτιτούρες

Choral Public Domain Library (http://www.cpdl.org/wiki/index.php/Main_Page)
Μία από τις μεγαλύτερες συλλογές ψηφιακών παρτιτούρων χορωδιακής μουσικής στο διαδίκτυο. Περιέχει 1083 συνθέτες και 7747 παρτιτούρες με τις αντίστοιχες ηχογραφήσεις.

Mutopia Project (http://sca.uwaterloo.ca/Mutopia/)
Περιλαμβάνει 604 έργα από 150 συνθέτες. Παρέχει δυνατότητα ανάγνωσης και ακρόασης των παρτιτούρων.

Indiana University Online Scores (http://www.dlib.indiana.edu/variations/scores/
Η συλλογή παρτιτούρων περιλαμβάνει: όπερες, τραγούδια, χορωδιακή μουσική, μουσική δωματίου και ορχηστρικά έργα αλφαβητικά ανά συνθέτη.

American Memory - Library of Congress
Πρόγραμμα ψηφιοποίησης παρτιτουρών αμερικανικής μουσικής από τη Βιβλιοθήκη του Κονγκρέσσου.

Chopin Early Editions (http://chopin.lib.uchicago.edu/)
Περιλαμβάνει 400 πρώτες και παλαιές  εκδόσεις παρτιτούρων πριν το 1881 του Frédéric Chopin.

Werner Icking Music Archive (http://icking-music-archive.org/index.html)
Περιέχει 455 συνθέτες και πάνω από 4000 παρτιτούρες με σχόλια. Παρέχει πλοήγηση στην παρτιτούρα ταυτόχρονα με την ηχογράφηση.

Danish Royal Library (www.kb.dk/elib/index-en.htm)
Περιέχει αντίγραφα χειρογράφων, εκδόσεων και σπάνιες συλλογές κυρίως Δανών συνθετών.

 

Επίλογος

Ο προσανατολισμός της Βιβλιοθήκης για το άμεσο μέλλον συμβαδίζει με την επικρατούσα ανά τον κόσμο τάση της ψηφιοποίησης του υλικού. Η Βιβλιοθήκη συμμετείχε στην πρόσκληση 65 Μέτρο 1.3: «Τεκμηρίωση, αξιοποίηση και ανάδειξη του Ελληνικού Πολιτισμού» της Κοινωνίας της Πληροφορίας και αφού απέκτησε ένα σύγχρονο σταθμό ψηφιοποίησης, προχώρησε στην ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του υλικού της. Μέσα στο 2007 σημαντικός όγκος τεκμηρίων ελληνικής κυρίως μουσικής (αρχεία συνθετών, σπάνιες συλλογές κ.ά.) θα διατίθεται στους χρήστες της Βιβλιοθήκης σε ψηφιοποιημένη μορφή. Η υπηρεσία αυτή θα είναι διαθέσιμη τόσο στον χώρο της Βιβλιοθήκης, όσο και στο διαδίκτυο, μέσω της ειδικής μουσικής πύλης που ήδη κατασκευάζεται.

 

 

Μαριάννα Αναστασίου
Αθήνα, 29 Νοεμβρίου 2006

 

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή