Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)
Πρόσωπα - Έργα
Ελληνική μουσική
Συλλογές της Βιβλιοθήκης
Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες
Εθνομουσικολογία
'Αλλες τέχνες

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)| Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες|
Ιστορίες της Δυτικής Μουσικής στην ελληνική γλώσσα.

Με αφορμή την πιο πρόσφατη έκδοση

 

Η τελευταία (2007) έκδοση της Εκδοτικής Αθηνών με τίτλο «Μουσική» από τη μια και η δίψα από την άλλη που χαρακτηρίζει το φοιτητικό, σπουδαστικό, μαθητικό, αλλά και φιλόμουσο κοινό, για ελληνική βιβλιογραφία σχετικά με την Ιστορία της Δυτικής Μουσικής, μας έδωσε το έναυσμα για τη διερεύνηση των υπαρχουσών σχετικών εκδόσεων και την κατάρτιση της αντίστοιχης σχολιασμένης βιβλιογραφίας.

Αντίθετα με ό,τι ίσως θα περίμενε κανείς για ένα τόσο καίριο γνωστικό αντικείμενο στον τομέα των Τεχνών, η βιβλιογραφία για την Γενική Ιστορία της Δυτικής Μουσικής στην ελληνική γλώσσα είναι αρκετά φτωχή και σε πολλές περιπτώσεις παρωχημένη. Η συγγραφική παραγωγή αποτελείται από 13 πρωτότυπες ελληνικές εκδόσεις και 11 τόμους ιστορίας σε μετάφραση από τα αγγλικά, τα γαλλικά ή τα γερμανικά. Οι περισσότερες από αυτές είναι επίτομες, ενώ μέσα στις περιορισμένες γενικά σελίδες τους συχνά συνωστίζονται και στοιχεία σχετικά με την ελληνική μουσική, υπό τη μορφή συνήθως προσθήκης του μεταφραστή. Οκτώ από τις παραπάνω ιστορίες ανήκουν στην κατηγορία των ιστορικών εκδόσεων, γραμμένες στο πρώτο μισό του 20ού αιώνα. Ουσιαστικά, λιγότερες από δέκα είναι γραμμένες την τελευταία δεκαετία, ενσωματώνοντας έτσι στα περιεχόμενά τους πληροφορίες σχετικά με την ορθώς εννοούμενη σύγχρονη μουσική. Δέκα βιβλία, με κριτήριο την εγκυρότητα, την επιστημονικότητα και την πρόσφατη χρονολογία έκδοσής τους, επιλέχθηκαν από τους μουσικολόγους της Βιβλιοθήκης για να τοποθετηθούν στο Αναγνωστήριο Α’, στα βιβλία αναφοράς. Στον παρακάτω κατάλογο διακρίνονται με την ένδειξη REF (reference books).

Οι νέες και αξιόλογες εκδοτικές ή μεταφραστικές προσπάθειες, αλλά ακόμα περισσότερο η διάδοσή τους στο αναγνωστικό κοινό, έχουν επιτύχει να εξαλείψουν σχεδόν το ιδιαιτέρως λυπηρό φαινόμενο μαθητές και σπουδαστές να χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικά εγχειρίδια για την Ιστορία της Μουσικής, βιβλία γραμμένα μέχρι και έναν αιώνα πριν, όπου «σύγχρονη» χαρακτηρίζεται η μουσική των (εξόχως αγαπημένων κατά τα άλλα) συνθετών Debussy και Stravinsky!

Να σημειωθεί εδώ ότι η παρούσα βιβλιογραφία αφορά μόνο τις Γενικές Ιστορίες Μουσικής και όχι τις Ιστορίες που πραγματεύονται μεμονωμένες ιστορικές περιόδους (π.χ. Ιστορίες της Ρομαντικής Μουσικής). Επίσης, παρουσιάζονται βιβλία που το θέμα τους είναι αμιγώς η Ιστορία της Μουσικής, και όχι εκείνα που περιέχουν και άλλες πληροφορίες (π.χ. για την Μορφολογία της Μουσικής). Τέλος, εξαιρούνται τα λιγοστά σχολικά εγχειρίδια, για το μάθημα της μουσικής στο γυμνάσιο. Τέλος, η βιβλιογραφία παρουσιάζεται με χρονολογική σειρά (και όχι αλφαβητική) σύμφωνα με την χρονολογία έκδοσης, επιλογή που κρίθηκε πιο ενδιαφέρουσα επιστημονικά.

Μαριάννα Αναστασίου
Αθήνα, 29 Ιουνίου 2007

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή