Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
  Προσκτήσεις  
  Περιοδικά  
  Ηλεκτρονικές Πηγές  
  Μικροφίλμ - Μικροφίς  
   
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Κατάλογοι Βιβλιοθήκης| Περιοδικά|
Ηλεκτρονικά Περιοδικά
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

  Τίτλος Φορέας  Διεύθυνση
1 21st-Century Music 21st-Century Music http://www.21st-centurymusic.com/index.html
2 Action, Criticism and Theory for Music Education Mayday Group/ Συντακτική επιτροπή http://act.maydaygroup.org/
3 Ad Parnassum Συντακτική επιτροπή http://www.adparnassum.org/home.php
4 Art of Record Production Art of Record Production http://www.artofrecordproduction.com/
5 British Postgraduate Musicology Συντακτική επιτροπή http://britishpostgraduatemusicology.org/
6 Chapter and Verse Συντακτική επιτροπή http://www.popmatters.com/chapter/Issue3/index.html
7 Critical Studies in Improvisation University of Guelph Library http://www.criticalimprov.com/public/csi/index.html
8 DEMeter University of Lille http://demeter.revue.univ-lille3.fr/
9 Discourses in music (2000-2007) University of Toronto http://www.discourses.ca/
10 ECHO University of California, Los Angeles http://www.echo.ucla.edu/
11 Electronic musicological review Arts department of the Federal University of Paraná  http://www.rem.ufpr.br/about.html
12 Empirical Musicology Review Συντακτική επιτροπή http://emusicology.org/
13 Eunomios Συντακτική επιτροπή http://www.eunomios.org
14 European Journal of Musicology Συντακτική επιτροπή http://www.european-musicology.eu/
15 Fontes Artis Musicae International Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres http://www.iaml.info/fontes-artis-musicae
16 GAMUT Music Theory Society of the Mid-Atlantic http://trace.tennessee.edu/gamut/
17 GATM Analitica Gruppo Analisi e Teoria Musicale http://www.gatm.it/index.php?lang=en
18 Hellenic Journal of Music, Education and Culture Greek Association of Primary Music Education Teachers http://hejmec.eu/journal/index.php/HeJMEC
19  International Journal of Community Music Intellect Books http://www.intellectbooks.co.uk/journals/view-Journal,id=149/
20 International Journal of Education and the Arts Συντακτική επιτροπή http://www.ijea.org/
21 Jazz Perspectives Συντακτική επιτροπή http://www.tandfonline.com/loi/rjaz20
22 Journal of Jazz Studies Συντακτική επιτροπή http://jjs.libraries.rutgers.edu/index.php/jjs
23 Journal of Music History Pedagogy American Musicological Society http://www.ams-net.org/ojs/index.php/jmhp/
24 JMM - The Journal of Music and Meaning JMM http://jmm.musicandmeaning.net/#home
25  Journal of Interdisciplinary Music Studies Συντακτική επιτροπή http://www.musicstudies.org/
26  Journal of Seventeenth-Century Music Society for Seventeenth-Century Music http://sscm-jscm.press.uiuc.edu/jscm/
27 Journal of the Society for Musicology in Ireland Society for Musicology in Ireland http://www.music.ucc.ie/jsmi/index.php/jsmi
28 Music Theory Online Society for Music Theory http://www.mtosmt.org/?q=mto
29 Music Therapy World Medicine University Witten/Herdecke http://www.musictherapyworld.de/
30 Musicology Today National University of Music Bucharest http://www.musicologytoday.ro/index.php
31 Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology Don Wright Faculty of Music, Western University Canada http://ir.lib.uwo.ca/notabene/
32 Notes: the Quarterly Journal of the Music Library Association Music Library Association http://www.musiclibraryassoc.org/?page=Notes
33 Philomusica Università degli Studi di Pavia http://riviste.paviauniversitypress.it/index.php/phi/
34 Popular Musicology Online Συντακτική επιτροπή http://www.popular-musicology-online.com/
35 Radical Musicology University of Newcastle http://www.radical-musicology.org.uk/
36 Revista Musical Chilena Universidad de Chile, Facultad de Artes http://www.scielo.cl/scielo.php?script=sci_serial&pid=0716-2790&lng=en&nrm=iso
37  Samples German Society for Popular Music Studies http://www.aspm-samples.de/
38 South Central Music Bulletin Συντακτική επιτροπή http://www.scmb.us/
39  STM-Online Swedish Musicological Society http://musikforskning.se/stmonline/index-en.php?menu=3
40 Sul Ponticello Instituto para la Formación, Investigación y Desarrollo de la Música y otras Artes - IFIDMA http://www.sulponticello.com/
41 Zeitschrift fur Kritische Musikpadagogik Συντακτική επιτροπή http://www.zfkm.org/
   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή