Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)
Πρόσωπα - Έργα
Ελληνική μουσική
Συλλογές της Βιβλιοθήκης
Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες
Εθνομουσικολογία
'Αλλες τέχνες

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)| Βιβλιογραφίες-Δισκογραφίες|

Πηγές για μουσικούς βιβλιοθηκονόμους

Η Βιβλιοθήκη σε μια προσπάθεια να βοηθήσει άλλες βιβλιοθήκες, αρχεία ή ενδιαφερόμενους ιδιώτες για τη διαχείριση μουσικών τεκμηρίων έχει συστήσει έναν σχολιασμένο κατάλογο προτεινόμενων σχετικών πηγών και εργαλείων.

Οργανισμοί Μουσικών Βιβλιοθηκών και Αρχείων Ήχου


Music Library Association (MLA) (www.musiclibraryassoc.org)
Ο επίσημος επιστημονικός οργανισμός των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής που αφορά αποκλειστικά τη μουσική βιβλιοθηκονομία και τις μουσικές βιβλιοθήκες. Τα θέματα με τα οποία ασχολείται σχετίζονται με:
αναφορές, μελέτες, βιβλιογραφίες, αναλύσεις κ.λπ. από οποιαδήποτε επιστημονική επιτροπή, στρογγυλή τράπεζα ή ομάδα εργασίας της MLA,
αναφορές, μελέτες, βιβλιογραφίες, αναλύσεις κ.λπ. προβλημάτων και θεμάτων σχετικών με την μουσική βιβλιοθηκονομία

NEMLA (www.wesleyan.edu/nemla)
Η αγγλική εκδοχή της MLA. Προς το παρόν, υπάρχει στη διάθεση του κοινού ένα wiki στο οποίο παρουσιάζεται με λεπτομέρεια όλη η δράση και τα νέα του οργανισμού.

International Association of Music Libraries (IAML) (www.iaml.infο)
Ο Διεθνής Οργανισμός Μουσικών Βιβλιοθηκών, Αρχείων και Κέντρων Τεκμηρίωσης ιδρύθηκε με στόχο την προώθηση των πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων των μουσικών βιβλιοθηκών. Στα πλαίσια της δράσης του βρίσκεται η υποστήριξη και υλοποίηση προγραμμάτων σχετικά με τη μουσική βιβλιογραφία, τη μουσική τεκμηρίωση, καθώς επίσης και τη μουσική βιβλιοθηκονομία και επιστήμη της πληροφόρησης σε εθνικό και διεθνές επίπεδο. Ο οργανισμός διοργανώνει ετήσια συνέδρια στα οποία ανταλλάσσεται πολύτιμη διεπιστημονική γνώση σε θέματα που απασχολούν τους μουσικούς βιβλιοθηκονόμους.

MOUG (Music OCLC Users Group) (www.musicoclcusers.org)
Η ετήσια συνδρομή για τα μέλη βρίσκεται σε αρκετά χαμηλή τιμή και περιλαμβάνει το ενημερωτικό δελτίο και τη συμμετοχή στην ετήσια συνάντηση των μελών. Τα θέματα είναι κυρίως πρακτικής φύσεως, όπως μουσική καταλογογράφηση και θεματική ευρετηρίαση, και έχουν αρκετό ενδιαφέρον ακόμα και αν μια βιβλιοθήκη δεν είναι μέλος του OCLC.

Online Audio Visual Catalogers (www.olacinc.org)
Δίκτυο βιβλιοθηκονόμων που ασχολείται με την καταλογογράφηση οπτικοακουστικού υλικού. Ιδρύθηκε το 1980 και αποτελεί μια online κοινότητα με κοινό στόχο τα θέματα καταλογογράφησης του συγκεκριμένου είδους μουσικού υλικού, τη δημιουργία καλών πρακτικών, αλλά και την επεξήγηση των διεθνών προτύπων. Τα ενημερωτικά δελτία που χρονολογούνται από το 1981 έως σήμερα βρίσκονται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι διαθέσιμα σε όλους. Το κάθε τεύχος συμπεριλαμβάνει μέσα σε όλα τα θέματά του  και μια στήλη ερωτήσεων και απαντήσεων για θέματα καταλογογράφησης.

Association for Recorded Sound Collections (ARSC)  (www.arsc-audio.org)
Μη κερδοσκοπικός οργανισμός αφιερωμένος στη μελέτη και τη διατήρηση ηχητικών αρχείων λόγου και μουσικής, ιδιωτικών και ιδρυματικών συλλογών.
v International Association of Sound & Audiovisual Archives (IASA) (www.iasa-web.org)
Ο σημαντικότερος διεθνής οργανισμός με αντικείμενο τη διαχείριση οπτικοακουστικών αρχείων. Απευθύνεται εξίσου σε ιδιώτες και σε ευρύτερες συλλογές και προσφέρει τεχνογνωσία σχετικά με τις νέες ψηφιακές εξελίξεις, αλλά και τη συντήρηση αναλογικών πηγών.

Λίστες αλληλογραφίας για Μουσικούς Βιβλιοθηκονόμους


MLA-L@LISTSERV.INDIANA.EDU
Η επίσημη λίστα αλληλογραφίας της MLA. Εκεί συζητιόνται μουσικολογικές απορίες και προβληματισμοί (music reference), θέματα μουσικής καταλογογράφησης (music cataloging) αλλά και γενικότερα θέματα που απασχολούν την κοινότητα των μουσικών βιβλιοθηκών. Οδηγίες για την εγγραφή στη λίστα θα βρείτε στην ιστοσελίδα της, ενώ το αρχείο της λίστας είναι αναζητήσιμο με λέξεις-κλειδιά, με θέμα και με ημερομηνία ανάρτησης. Πολύ χρήσιμη πηγή ανταλλαγής γνώσης και πολύτιμων πληροφοριών από μουσικούς βιβλιοθηκονόμους σε όλο τον κόσμο.

IAML-L@CORNELL.EDU
Η επίσημη λίστα αλληλογραφίας του IAML. Σκοπός της λίστας είναι να βελτιώσει την επικοινωνία μεταξύ των μουσικών βιβλιοθηκών παγκοσμίως και να ανταλλάξει εμπειρίες μεταξύ των μουσικών βιβλιοθηκονόμων σε επιστημονικά θέματα. Το ενημερωτικό δελτίο του οργανισμού βρίσκεται σε ηλεκτρονική μορφή και είναι σε ελεύθερη πρόσβαση, όπως επίσης και η εγγραφή στη λίστα αλληλογραφίας.

LISTSERV@UBVM.CC.BUFFALO.EDU
Λίστα αλληλογραφίας του AUTOCAT (Library Cataloging and Authorities) που ασχολείται με θέματα καταλογογράφησης και θεωρείται απαραίτητη για τους μουσικούς καταλογογράφους. Το εύρος των συζητήσεων είναι θεωρητικό αλλά και πρακτικό ταυτόχρονα. Αλλαγές σε κανόνες καταλογράφησης, καλές πρακτικές αλλά και καθημερινά προβλήματα, συζητιόνται από καταλογογράφους σε όλο τον κόσμο.

LISTSERV@LSV.UKY.EDU
Ηλεκτρονική λίστα συζητήσεων του MOUG για τη διάδοση της πληροφορίας και την ανταλλαγή απόψεων σε θέματα που απασχολούν τους μουσικούς βιβλιοθηκονόμους. Τα καθημερινά θέματα συζήτησης αφορούν, κυρίως, την καταλογογράφηση μουσικού υλικού, τη μουσική βιβλιογραφία, τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του OCLC, σχετικές ανακοινώσεις αλλά και συνέδρια. Το ηλεκτρονικό αρχείο της λίστας αποτελεί αστείρευτη πηγή πληροφορίας για τους βιβλιοθηκονόμους στις μουσικές βιβλιοθήκες.

Discothecaires (IRCAM) (http://listes.ircam.fr/sympa/info/discothecaires_fr)
Το IRCAM έχει δημιουργήσει αυτή τη λίστα για συζήτηση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά με θέματα που άπτονται των βιβλιοθηκών που φιλοξενούν οπτικοακουστικό υλικό.

Bibliomus (IRCAM) (http://listes.ircam.fr/sympa/info/bibliomus)
Η αμιγώς «βιβλιοθηκονομική» εκδοχή της παραπάνω λίστας και πάλι από το IRCAM.


International Federation of Library Associations and Institutions (http://infoserv.inist.fr/wwsympa.fcgi)
Από αυτή τη σελίδα μπορεί κανείς να εγγραφεί στις θεματικές λίστες για βιβλιοθηκονόμους και επιστήμονες πληροφόρησης που διαθέτει ο διεθνής αυτός οργανισμός, όπως παράδειγμα την λίστα Audiovisual and Multimedia.
 


Εργαλεία Καταλογογράφησης για Μουσικούς Βιβλιοθηκονόμους

Music Cataloguing at Yale (www.library.yale.edu/cataloging/music/musicat.htm)
Ιστότοπος που περιέχει πολλές και αναλυτικές οδηγίες για καταλογογράφηση μουσικού υλικού. Από την καταλογογράφηση μέχρι και την ταξινόμηση του υλικού, το τμήμα μουσικής καταλογογράφησης του Πανεπιστημίου του Γέιλ παραθέτει καλές πρακτικές και χρήσιμες πηγές για όλους τους βιβλιοθηκονόμους που ασχολούνται με τις μουσικές συλλογές.

Type of compositions for use in music uniform titles (www.library.yale.edu/cataloging/music/types.htm)
Ένα βοηθητικό εγχειρίδιο πάνω στους AACR2, κεφ. 25 χρήσιμο για την   ορολογία των μουσικών φορμών κατά τη δημιουργία των ομοιόμορφων τίτλων. Είναι αλφαβητικό και ιδιαίτερα χρηστικό.

Principles of Music Uniform Titles, a Brief Introduction (http://library.music.indiana.edu/tech_s/mla/ut.gui)
Αποτελεί μία σύντομη εισαγωγή για τη χρήση των Ομοιόμορφων Τίτλων στις Μουσικές Συλλογές και απευθύνεται σε αναγνώστες και χρήστες που χρησιμοποιούν τους καταλόγους μουσικών βιβλιοθηκών. Περιλαμβάνει τις βασικές αρχές σύνταξης και χρήσης των ομοιόμορφων τίτλων για μουσικά τεκμήρια.

Thematic Indexes Used By The Library Of Congress For Formulating Uniform Titles (http://library.music.indiana.edu/tech_s/mla/them99.htm)
Περιλαμβάνει λίστες θεματικών καταλόγων συνθετών που χρησιμοποιεί η Βιβλιοθήκη του Κογκρέσου για την δημιουργία των ομοιόμορφων τίτλων.

Training material for Cataloging Music (http://library.music.indiana.edu/tech_s/mla/fair.txt)
Το τμήμα καταλογογράφησης μουσικού υλικού του Πανεπιστημίου Ιντιάνα έχει συντάξει έναν οδηγό με την βιβλιογραφία που είναι απαραίτητη για την καταλογογράφηση μουσικού υλικού.

Authority Tools for Audio-Visual and Music Catalogers: An Annotated List of Useful Resources (www.olacinc.org/drupal/?q=node/13)
Η συγκεκριμένη σχολιασμένη βιβλιογραφία περιλαμβάνει μια λίστα πηγών αναφοράς χρήσιμες για την καθιέρωση ονομάτων, οργανισμών, τίτλων, σχετικών με οπτικοακουστικά μέσα. Κατά τη μουσική καταλογογράφηση οπτικοακουστικού υλικού είναι απαραίτητη η χρήση εργαλείων, προκειμένου να διασφαλιστεί η εγκυρότητα της καθιέρωσης των συντελεστών. Η σύνταξη της βιβλιογραφίας καθώς και ο σχολιασμός έχουν πραγματοποιηθεί αρχικά από την υπό-επιτροπή Εργαλείων Καθιέρωσης της επιτροπής Πολιτικής Καταλογογράφησης (Subcommittee on Authority Tools, Cataloging Policy Committee of OnLine Audiovisual Catalogers) και ανανεώνεται συνεχώς.

Sources for Authority Work in Cataloging Popular Music (http://library.music.indiana.edu/tech_s/mla/wgpms/wgpms.htm)
Σχολιασμένη βιβλιογραφία σχετικά με τη δημοφιλή μουσική συνταγμένη από την Επιτροπή Βιβλιογραφικού Ελέγχου της MLA.

Copyright και Πνευματική Ιδιοκτησία


ΑΕΠΙ (Ελληνική Εταιρία Προστασίας Πνευματικής Ιδιοκτησίας) (www.aepi.gr)
«Σκοπός της είναι η διαχείριση και προστασία δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για όλα τα έργα που έχουν συνθέσει ή/και συγγράψει κατά το παρελθόν και για όσα πρόκειται να συνθέσουν ή/και να συγγράψουν στο μέλλον οι συμβαλλόμενοι με αυτόν δημιουργοί /δικαιούχοι μουσικών έργων». Στον ιστότοπο υπάρχουν αρκετές πληροφορίες για τη σχετική νομοθεσία καθώς και μια λίστα με ερωτήσεις και απαντήσεις χρήσιμες για τον κάθε ενδιαφερόμενο.

Copyright Management Center (www.iupui.edu/~webtrain/web_samples/cmc.html)
Το Indiana University και το Purdue University Indianapolis παρέχουν μια εξαιρετική πηγή σχετικά με τους νόμους περί πνευματικής ιδιοκτησίας στην Αμερική.

A guide to copyright for music librarians (www.musiclibraryassoc.org/copyright)
Από τη Music Library Association. Στον ιστότοπο αυτό μπορείτε να βρείτε πληροφορίες για θέματα περί πνευματικής ιδιοκτησίας και δικαιωμάτων σχετικά με τη μουσική και με τη μουσική βιβλιοθηκονομία.

Music Copyright Pages (www.lib.washington.edu/music/copy.html)
Στην ιστοσελίδα των Βιβλιοθηκών του University of Washington. Περιλαμβάνονται σύνδεσμοι σχετικά με την πνευματική ιδιοκτησία μουσικών συνθέσεων και ηχογραφήσεων, πληροφορίες σχετικά με τη μουσική σε δημόσιους χώρους, καθώς επίσης και γενικές πληροφορίες για θέματα copyright.
Επιλογή χρήσιμων πηγών μουσικού περιεχομένου
v Directory of Music User Guides for Libraries (www.library.yale.edu/~segglstn/mugdir)
Ο ιστότοπος αυτός δημιουργήθηκε με σκοπό να συγκεντρώσει όλους τους οδηγούς χρήσης σχετικά με μουσικές συλλογές. Περιλαμβάνει μια ποικιλία πληροφοριακών βοηθημάτων, όπως βιβλιογραφίες, CD-ROMs και διάφορα άλλα εκπαιδευτικά εργαλεία που απευθύνονται στους χρήστες των μουσικών βιβλιοθηκών. Το ευρετήριο αυτό πραγματοποιήθηκε από τα μέλη της επιτροπής Bibliographic Instruction Subcomittee της Reference and Public Services Committee της Music Library Association.

WWW sites of interest to Musicologists
(www.ams-net.org/www-musicology.php)
Ένα ηλεκτρονικό ευρετήριο πηγών/ιστοτόπων με θεματολογία σχετική με τα ενδιαφέροντα των μουσικολόγων, συνταγμένο από την AMS (American Musicological Society).

BUBL-Link Catalogue of Internet Resources (780 Music) (http://bubl.ac.uk/link/linkbrowse.cfm?menuid=9867)
Κατάλογος που περιλαμβάνει πηγές/ιστοτόπους σχετικούς με τη μουσική και ταξινομημένους σύμφωνα με το DDC.

Worldwide internet music resources (http://library.music.indiana.edu/music_resources)
Μικρός κατάλογος ηλεκτρονικών πηγών/ιστοτόπων σχετικών με τη μουσική συνταγμένος από το Πανεπιστήμιο του Ιντιάνα.

v Music Resources on WWW (www.library.yale.edu/musiclib/webres.htm)
Αλφαβητικό κατάλογος πηγών στον Παγκόσμιο Ιστό από το Πανεπιστήμιο του Γέιλ. Η ταξινόμηση είναι θεματική και το περιεχόμενο μουσικό.

Doctoral Dissertations in Musicology- Online (DDM) (www.chmtl.indiana.edu/ddm/)
Η DDM είναι μια διεθνής βιβλιογραφική βάση δεδομένων επιστημονικών διατριβών πάνω σε θέματα μουσικολογίας, μουσικής θεωρίας, εθνομουσικολογίας, καθώς επίσης και άλλων ανθρωπιστικών επιστημών. Περιέχει περισσότερες από 13.900 εγγραφές και το περιεχόμενό της είναι αναζητήσιμο είτε μέσω αλφαβητικών ευρετηρίων είτε μέσω λέξεων-κλειδιών. Περιλαμβάνει επίσης και τα θέματα των νέων διατριβών που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Dolmetsch online (www.dolmetsch.com)
Ένα online μουσικό λεξικό που περιλαμβάνει ονόματα και βιογραφικά στοιχεία συνθετών, ορολογία θεωρίας της μουσικής, αλλά και διάφορες άλλες πηγές σχετικές με τη μουσική.

Show music on Record Database (LC) (www.loc.gov/rr/record/showmusic)
Η βάση αυτή περιέχει δισκογραφικές πληροφορίες για όλες τις εμπορικές ηχογραφήσεις των θεατρικών, τηλεοπτικών μιούζικαλ καθώς επίσης και άλλων παραγωγών οι οποίες περιλαμβάνουν τραγούδια. Προϊόν της Βιβλιοθήκης του Κογκρέσου, μπορεί να αποτελέσει χρήσιμη πηγή πληροφοριών για την αμερικανική εμπορική δισκογραφία.

Musipedia (www.musipedia.org)
Μία εφαρμογή που μπορεί να αναγνωρίσει ένα μουσικό κομμάτι πληκτρολογώντας τις νότες από τη μελωδία του. Χρήσιμη εφαρμογή στην περίπτωση που ο μουσικός καταλογογράφος δε γνωρίζει τον τίτλο του έργου, ενώ έχει στα χέρια του την υπόλοιπη παρτιτούρα. Αρκετά εμπορικός ιστότοπος, αλλά μπορεί να αποδειχθεί ιδιαίτερα χρηστικός.

Για περισσότερες ηλεκτρονικές διευθύνσεις σχετικά με την μουσική (και όχι μόνο την καταλογογράφηση μουσικής) επισκεφτείτε τις Ενδιαφέρουσες ιστοσελίδες.

 

Βέρα Κριεζή
(Επιμέλεια Μαριάννα Αναστασίου)
29 Δεκεμβρίου 2009

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή