Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Δανεισμός|

Β. Δανεισμός Υλικού σε σπουδαστές Ωδείων

Η Βιβλιοθήκη αποφάσισε να παρέχει την δυνατότητα δανεισμού, για μια εβδομάδα, συγκεκριμένου και επιλεγμένου αριθμού παρτιτούρων μουσικών έργων της συλλογής της Βιβλιοθήκης που ανήκουν στο αναλυτικό πρόγραμμα διδασκαλίας των ωδείων για διάφορα όργανα και αντικείμενα (πιάνο, έγχορδα, πνευστά, ιστορία, μορφολογία). Οι παρτιτούρες θα διατίθενται από τη Βιβλιοθήκη στους σπουδαστές με την επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας και της αίτησής τους στο Γραφείο Εξυπηρέτησης Κοινού.
Τρόπος και όροι δανεισμού:

H Μεγάλη Μουσική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος “Λίλιαν Βουδούρη” δανείζει επιλεγμένες παρτιτούρες και βιβλία από τη συλλογή της. Ο δανεισμός  γίνεται με τη συμπλήρωση του ειδικού εντύπου που διατίθεται στο Γραφείο Εξυπηρέτησης  Κοινού της Βιβλιοθήκης. Δικαίωμα δανεισμού έχουν σπουδαστές ωδείων με την επίδειξη της σπουδαστικής τους ταυτότητας  αφού εφοδιαστούν με την κάρτα της Βιβλιοθήκης η οποία εκδίδεται δωρεάν και είναι απαραίτητη για κάθε δανεισμό, επιστροφή ή ανανέωση υλικού. Η κάρτα Βιβλιοθήκης είναι αυστηρά προσωπική και δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άλλους αναγνώστες. 

Οι σπουδαστές ωδείων μπορούν να δανειστούν μέχρι τρία (3) τεκμήρια συγχρόνως για μία εβδομάδα (επτά  ημέρες) με δικαίωμα ανανέωσης του χρόνου μία φορά, με την προϋπόθεση ότι το δανεισμένο τεκμήριο δεν έχει ζητηθεί από άλλο χρήστη. Η ανανέωση μπορεί να γίνει τηλεφωνικά στο 210 7282 778 ή με email στο lending@megaron.gr.

Η Βιβλιοθήκη θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια να ειδοποιεί τον χρήστη,  μέσω  email ή τηλεφώνου  για την επιστροφή του υλικού, εκείνος όμως έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το υλικό που έχει δανειστεί εγκαίρως ακόμη και αν δεν λάβει ειδοποίηση / υπενθύμιση. 

Σε περίπτωση που κάποιο τεκμήριο είναι δανεισμένο, η Βιβλιοθήκη δίνει τη δυνατότητα κράτησης. Ο αναγνώστης δηλώνει ότι επιθυμεί να μπει σε λίστα αναμονής και ενημερώνεται με email όταν το τεκμήριο είναι πλέον  διαθέσιμο για δανεισμό, η δε Βιβλιοθήκη θα ειδοποιήσει τον δανεισθέντα να το επιστρέψει έγκαιρα, ενώ δεν θα μπορεί να το ανανεώσει. 

Τα τεκμήρια που έχουν αυξημένη ζήτηση, είναι δυνατόν να δανείζονται μόνο για τρεις μέρες ή για μία ημέρα κατά την κρίση της Βιβλιοθήκης.

Για κάθε ημέρα καθυστέρησης επιστροφής δανεισμένου τεκμηρίου, οι χρήστες θα καταβάλλουν ως ποινή το ποσό των δύο (2) Ευρώ.  Όταν οι χρήστες καθυστερούν συστηματικά την επιστροφή υλικού χάνουν το δικαίωμα δανεισμού από την Βιβλιοθήκη. 

Ο χρήστης έχει την υποχρέωση να επιστρέψει το έντυπο υλικό στην κατάσταση που το παρέλαβε. Στην περίπτωση που χάσει ή επιστρέψει υλικό σε κακή κατάσταση, θα καταβάλλει στη Βιβλιοθήκη το αντίτιμο της τρέχουσας αξίας του, συν 20% για το κόστος της βιβλιοθηκονομικής επεξεργασίας του.

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή