Ενδιαφέρουσες
Ιστοσελίδες
 Site Map  English
Aναζήτηση
Γενικές Πληροφορίες
Κατάλογοι Βιβλιοθήκης
  Προσκτήσεις  
  Περιοδικά  
  Ηλεκτρονικές Πηγές  
  Μικροφίλμ - Μικροφίς  
   
Εργογραφία Συνθετών
Αρχείο Ελληνικής Μουσικής
Εκπαιδευτικά και Ερευνητικά Προγράμματα
Επικοινωνία με τη Βιβλιοθήκη
Νέα της Βιβλιοθήκης
Ψηφιακή Βιβλιοθήκη
Γίνετε φίλοι της Βιβλιοθήκης
Τετράδιο (άρθρα-κείμενα)

Ακούστε
 
Βρίσκεστε εδώ: Αρχική Σελίδα| Κατάλογοι Βιβλιοθήκης| Προσκτήσεις|
Βοήθεια για τη χρήση των Προσκτήσεων 1

ΟΘΟΝΗ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ

Σε αυτήν την οθόνη αρχικά επιλέγετε ένα από τα ευρετήρια που βρίσκονται δεξιά. Τα ευρετήρια Συγγραφέα, Τίτλου, Σειράς, Εκδότη και Εκτελεστή / Στιχουργού ψάχνουν ξεχωριστά σε κάθε μια από τις αντίστοιχες κατηγορίες. Το Γενικό Ευρετήριο περιέχει όλες τις παραπάνω κατηγορίες (για τη χρήση του βλ. παράγραφο 3).

Εισάγετε στο κενό πλαίσιο τις λέξεις κλειδιά. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε 1-10 λέξεις με απλή παράθεση. (π.χ. Beethoven Symphony). Χρησιμοποιείτε το λατινικό ή το ελληνικό αλφάβητο ανάλογα με τη γλώσσα στην οποία είναι γραμμένες οι πηγές που αναζητάτε. Δεν χρειάζονται κεφαλαία γράμματα και μπορείτε να κάνετε αναζήτηση χρησιμοποιώντας μόνο το θέμα μιας λέξης ώστε να περικλείσετε στα αποτελέσματα όλες τις πιθανές καταλήξεις (π.χ. Symphon αντί για Symphony).

Το Γενικό Ευρετήριο λειτουργεί ως σύνθετη αναζήτηση. Στο ειδικό πλαίσιο που εμφανίζεται στην αριστερή πλευρά της οθόνης μπορείτε να εισάγετε συνδυαστικά λέξεις κλειδιά από όσες από τις προηγούμενες κατηγορίες θέλετε. ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν χρησιμοποιείτε περισσότερες από μία λέξεις σε οποιοδήποτε από τα προσφερόμενα ευρετήρια, τότε αυτές θα πρέπει να ακολουθούν τη σειρά με την οποία εμφανίζονται στις εγγραφές που αναζητάτε (π.χ. στο ευρετήριο τίτλου: musical instruments και όχι instruments musical). Ειδικά στο ευρετήριο Συγγραφέας / Συνθέτης, στην περίπτωση που επιθυμείτε να χρησιμοποιήσετε και το μικρό όνομα θα πρέπει να ακολουθήσετε την παρακάτω ορθογραφία: π.χ. Bach, C, δηλαδή με κόμμα μετά το επίθετο, κενό και μετά μόνο το αρχικό γράμμα του μικρού ονόματος. Επιπλέον, στο κάτω μέρος της οθόνης μπορείτε να επιλέξετε προαιρετικά ένα ή περισσότερα είδη υλικού, ώστε να περιορίσετε την αναζήτησή σας.

   
Εκτύπωση Επιστροφή στην αρχή